Convenant vrijwillige vervroegde uittreding ( VVU) is een feit.

Op 17 november 2020 hebben partijen in het CGOA, te weten de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) samen met de voorzitter van het CGOA, prof. dr. ing. Valdemar Marcha, het convenant inzake de VVU, wijziging Pensioenlandsverordening en de afbouwregeling in tijd, ondertekend.
De VVU is bestemd voor de ambtenaren die tussen 1957 en 1960 zijn geboren of de ambtenaren die meer dan 30 dienstjaren hebben bij de overheid. Onder de functionarissen die ook vrijwillig de publieke sector willen verlaten gebruik makende van de VVU zijn ongeveer 80 docenten, omdat de regeling ook voor hen van toepassing is.
Met de ondertekening van dit convenant kan de procedure tot formalisering van de verschillende wetsontwerpen beginnen.