Belangrijke week voor de zorg in Caribisch Nederland

In de week van 14 tot 18 januari werden er een drietal overeenkomsten tussen het Zorgverzekeringskantoor BES en diverse zorgverleners gesloten. Door het sluiten van deze overeenkomsten is wederom een belangrijke stap gezet in het borgen van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg in Caribisch Nederland.

Op de fot:zien we Hoofd van het ZVK mr. A.R. Bermudez met drs. E. Jansen, directeur-bestuurder van MHC.

MHC
Met Mental Health Caribbean (MHC) is een hernieuwde overeenkomst voor 2019 getekend. In deze overeenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit van deze veelal ambulant aangeboden gezondheidszorg. In combinatie met het recent openen van het centrum Hi5 voor kind en jeugd is dit een grote stap voorwaarts.

Op de foto zien we Hoofd van het ZVK mr. A.R. Bermudez met E. Cillie, lid Raad van Bestuur HOH.

HOH
Ook op het gebied van de ziekenhuiszorg in de regio is een belangrijke stap gezet. Met het Horacio Oduber Hospitaal (HOH) te Aruba zijn nieuwe meerjarenafspraken gemaakt. Hierbij is het HOH zeer bereidwillig geweest in het komen tot acceptabele tarieven; een goede ontwikkeling in de samenwerking tussen de zorgverleners en verzekeraars binnen de landen van het Koninkrijk.

Huisartsenzorg
De eerstelijnszorg is in ontwikkeling. Een jaar geleden is met de praktijk-houdende huisartsen op Bonaire een zogenaamde Letter of Intent ondertekend. Hierin waren de eerste stappen naar een nieuwe structuur benoemd. Het afgelopen jaar zijn deze stappen in de verdere verbetering van de zorg op Bonaire uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een door alle partijen ondertekende Memorandum of Understanding. Laatste stap is het uitwerken van deze MoU in een overeenkomst, hetgeen in dit kwartaal verder geconcretiseerd zal worden.