Curvin George benoemd tot waarnemend gezaghebber Bonaire

Curvin George is per 1 februari 2018 benoemd tot waarnemend gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire, voor de periode van 1 jaar. Gilbert Isabella, Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, heeft dit 27 november 2017 besloten.

Curvin George, heeft ruime bestuurlijke en ambtelijke ervaring in Caribisch Nederland. Als directeur van de Voogdijraad Caribisch Nederland heeft de heer George bijgedragen aan de ontwikkelingen op het gebied van zorg voor jeugdigen en de organisatie ontwikkeling. Per 1 januari 2018 is de heer George benoemd tot directeur van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. De functie van waarnemend gezaghebber zal hij naast zijn reguliere functie vervullen.

Tijdens de afwezigheid van de gezaghebber, zal de waarnemend gezaghebber zich voornamelijk richten op de voortgang en continuïteit van besluitvormingsprocessen binnen het Bestuurscollege en de Eilandsraad.

Het benoemen van een waarnemend gezaghebber is een verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Rijksvertegenwoordiger op grond van art. 91 van de WolBES. Nadat de huidige waarnemend gezaghebber had aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, heeft de Rijksvertegenwoordiger de procedure opgestart om tot een nieuwe benoeming te komen. Hiervoor is oa gesproken met de leden van het presidium van de eilandsraad.

Er zijn heldere afspraken tussen de gezaghebber, de waarnemend gezaghebber en de Rijksvertegenwoordiger gemaakt over wanneer de waarnemend gezaghebber zal optreden. Dit zal zijn in het geval dat de gezaghebber niet op het eiland aanwezig is of wanneer hij door omstandigheden niet in staat is om zijn functie uit te oefenen.