Grapperhaus en Knops bezoeken Sint Eustatius

De minister van Justitie en Veiligheid, de heer Ferdinand Grapperhaus en de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, heer Raymond Knops brachten een bezoek aan Sint Eustatius op zondag 29 en maandag 30 april. Het bezoek stond in het teken van de wederopbouw van het eiland in de breedste zin van het woord. Zowel de minister als de staatssecretaris waren verheugd over de gesprekken die zij met de stakeholders van de overheid en publieke sector hebben gevoerd.

Grappenhaus en Knops vonden het belangrijk om uit eerste hand te horen welke belangrijke kwesties, uitdagingen en zorgen er leven op Sint Eustatius. In dat kader zijn er vergaderingen gehouden met de brandweer, het politiekorps Caribisch Nederland, unit managers en afdelingshoofden van de lokale overheid. “St. Eustatius Community Care” en volksgezondheid, coördinator rechten van het kind en de adviesraad en Stenapa (St Eustatius National Parks Foundation).

“Ik heb gezien hoe de regeringscommissaris, het maatschappelijk middenveld en het ambtelijk apparaat zich als geheel richten op het volk van Sint Eustatius, ook op de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Ik verlaat Sint Eustatius met het goede gevoel dat de dingen op hun plaats zullen vallen”, aldus Minister Grapperhaus.
De Nederlandse Rijksoverheid werkt samen met de regeringscommissarissen aan de wederopbouw van Sint Eustatius na de impact van de orkanen Irma en Maria die in september 2017 het eiland raakten. Naast de wederopbouw van huizen wordt er geïnvesteerd in het versterken van de administratieve en financiële capaciteit van de lokale overheid. Daarnaast is versterking van het ambtenarenapparaat van vitaal belang. “Het is bemoedigend te zien hoe gemotiveerd iedereen is om samen te werken aan een beter Statia. De vergaderingen met de adviesraad en de unit managers waren open en inhoudelijk. Ambtenaren worden aangemoedigd om “out of the box” te denken, wees creatief en maak concreet lange termijn plannen. Zichtbare vooruitgang is belangrijk voor de mensen van Statia en dat is wat ze verdienen”, aldus de heer Knops.