Consumentenprijzen op Bonaire 5,2 procent lager

In het vierde kwartaal van 2020 waren de consumentenprijzen op Bonaire 5,2 procent lager dan een jaar eerder. Een kwartaal eerder lagen de prijzen 4,8 procent lager dan een jaar daarvoor. Op Sint Eustatius lagen de prijzen in het vierde kwartaal 3,2 procent lager dan een jaar eerder en op Saba 0,8 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

In het vierde kwartaal stegen de prijzen voor voedsel op Bonaire ten opzichte van het kwartaal ervoor. Verse groente was in het vierde kwartaal 1,1 procent duurder, vers fruit 2,0 procent en aardappelen waren 8,3 procent duurder dan in het derde kwartaal. Ook vlees was in het vierde kwartaal duurder dan een kwartaal eerder.

De prijsontwikkeling van meubelen en toiletartikelen had daarentegen een drukkend effect op de ontwikkeling van de consumentprijzen.

Prijzen op Sint Eustatius 3,2 procent lager
Op Sint Eustatius waren consumentenprijzen in het vierde kwartaal van 2020 gemiddeld 3,2 procent lager dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2020 was dit nog 3,3 procent.

De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een verhogend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Zo steeg de prijs van vers fruit met bijna 6,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Verder stegen de prijzen van kleding en schoenen met 2,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Een daling van prijzen voor audio- en videoapparatuur en speelgoed had in het vierde kwartaal een drukkend effect op de prijsontwikkeling.

Prijzen op Saba 0,8 procent lager
De consumentenprijzen op Saba waren 0,8 procent lager dan een jaar eerder; in het derde kwartaal van 2020 was dit 1,6 procent lager. De prijzen van vers fruit stegen met 9,7 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Verder werden toiletartikelen en kleding en schoeisel duurder. De prijzen van kleding en schoenen stegen met 2,0 procent in het vierde kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder.

Gemiddelde prijsontwikkeling 2020
Over heel 2020 lag het gemiddelde prijspeil op Bonaire 2,5 procent lager dan in 2019. Op Sint Eustatius lagen de prijzen 1,5 procent lager dan in 2019 en op Saba 0,7 procent lager. Het lagere prijspeil van 2020 is grotendeels toe te schrijven aan de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt voor elektriciteit, water en internet. De vaste gebruikstarieven voor elektriciteit en water zijn hierdoor nul en op vaste internetverbindingen is er een maandelijkse korting van 25 dollar.

Voorlopige cijfers
De cijfers over het vierde kwartaal van 2020 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2021.

Bronnen:
StatLine: Caribisch Nederland; consumentenprijsindex
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84046NED/table?dl=BFA9