UNICEF NL faciliteert resultaatgerichte managementtraining (RBM)

In het kader van het Caribisch Nederlands Kinderrechten Programma heeft UNICEF Nederland van 3 tot 11 mei een Results-Based Management Training gefaciliteerd. De training werd gegeven aan 38 professionals van de publieke entiteiten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en ministeries in Den Haag. Ook leden van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten namen deel. Deze professionals hebben de verantwoordelijkheid om kind gerelateerde beleids- en programma-initiatieven te monitoren en evalueren. 

Het doel van de RBM-training is om de professionals verdere kennis, vaardigheden en planningsinstrumenten te geven, die bijdragen aan effectiever beleid op kinderrechten. Tijdens de training is gebruik gemaakt van de analyse van de situatie van kinderen in Caribisch Nederland die UNICEF Nederland in 2019 heeft uitgevoerd. Hierin zijn de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen voor kinderen op de drie eilanden opgenomen. Uit de analyse kwam het belang van een RBM training naar voren. Door deze training kan er op het gebied van planning, monitoring, systematische registratie en het stellen van evaluatiekaders een verdere professionalisering worden gerealiseerd.
 
Openbaar Lichaam Saba, team Saba: ‘De resultaatgerichte managementtraining heeft ons geholpen om onze manier van denken te vormen richting vernieuwing en om specifieker te worden in de manier waarop we gegevens verzamelen en analyseren. Samen als team hebben we geleerd effectiever te kunnen formuleren wat de gewenste resultaten zijn en deze te kunnen monitoren. Wij gaan in de praktijk brengen wat we in de RBM hebben geleerd, zodat onze inspanningen als organisatie gericht zijn op het verbeteren van de kinderopvang en onderwijsdiensten’.

Ingrid Sealy, hoofd Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeidsactivering (MOA), Bonaire: “Het betrof een verhelderende training die toepasbaar is in de praktijk. Het is een mooie manier om de samenwerking en kennis op de eilanden en de landen te versterken”.  

De training werd mogelijk gemaakt door een samenwerking van UNICEF Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het BES(t)4 Kids Programma en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.