Aanhouding R.L. in grootschalig onderzoek Themis

Op maandag 8 februari 2021 is op Curaçao de 40 jarige R.L. aangehouden voor
betrokkenheid bij een vermeende criminele organisatie. De aanhouding heeft
plaatsgevonden in het grootschalig onderzoek genaamd Themis dat al ruim een jaar
onderzoek doet naar deze organisatie.
Themis is een onderzoek naar feiten die in verschillende landen van het Koninkrijk
der Nederlanden en in landen daarbuiten zijn gepleegd. Speciaal voor dit onderzoek is
daarom een rechercheteam geformeerd, bestaande uit leden van de politiekorpsen van
Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Dit
rechercheteam staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het
Openbaar Ministerie Curaçao.
Eerder hebben in dit onderzoek in november 2020 aanhoudingen op Curaçao
plaatsgevonden.
De verdachte R.L. is in zijn voertuig aangehouden. Hij wordt ervan verdacht deel uit
te hebben gemaakt van een vermeende criminele organisatie die verantwoordelijk
wordt gehouden voor meerdere moorden en de internationale handel in verdovende
middelen en witwassen.
De verdachte R.L. verbleef tijdelijk op Curaçao op een resort waar op 8 februari 2021
onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking van zijn hotelkamer heeft
plaatsgevonden.
Het onderzoek wordt de komende tijd voortgezet..
Wie informatie heeft die het onderzoeksteam kan helpen, kan het team bereiken op de
volgende telefoon/Whatsapp-nummers: +5999 521 3865 (Curaçao) of +1 721 586
5052 (Sint Maarten).
Wie liever anoniem blijft, kan informatie delen via de volgende tiplijnen (tevens
Whatsapp): +5999 679 2896 (Curaçao) of +1 721 553 0561 (Sint Maarten).