CBCS consulteert de financiële sector omtrent voorschriften in het kader van klachtenbeheer en overkreditering

In het kader van zorgvuldige behandeling van cliënten of consumenten,
zoals het waarborgen van informatieverstrekking, heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS) algemeen verbindende voorschriften met betrekking tot klachtenbeheer en overkreditering
opgesteld.
Met dit persbericht maakt de CBCS het mogelijk voor de relevante financiële instellingen op Curaçao
en Sint Maarten te reageren op de concept voorschriften, ter bijdrage aan de verbetering van deze
voorschriften.
Concept voorschriften omtrent klachtenbeheer
De concept regeling/verordening klachtenbeheer beoogt het beleid inzake klachtenbeheer bij
financiële instellingen die onder toezicht staan van de CBCS te actualiseren en te harmoniseren om
een adequaat beschermingsniveau aan hun cliënten of consumenten te kunnen waarborgen. De
regeling/verordening zal de huidige, op de website van de CBCS gepubliceerde, ‘Regeling betreffende
Klachtenafhandeling door onder toezicht staande (rechts)personen’, vervangen.
Relevante financiële instellingen: algehele financiële sector op Curaçao en Sint Maarten onder toezicht
van de CBCS.
Concept voorschriften omtrent overkreditering
De concept regeling/verordening overkreditering beoogt regels op te stellen om cliënten of
consumenten tegen overmatige kredietverlening te beschermen en het kredietrisico voor
kredietverleners te verlagen. De regeling/verordening zal de huidige, op de website van de CBCS
gepubliceerde, ‘Provisions on Preventing Overextension of Credit’, vervangen.
Relevante financiële instellingen: op Curaçao of Sint Maarten opererende financiële instellingen die
van de CBCS een vergunning, ontheffing of vrijstelling van de vergunningplicht hebben verkregen
voor het verlenen van kredieten op grond van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen.
De concept voorschriften zijn in de Nederlandse en Engelse taal terug te vinden op de website van de
CBCS (zie https://www.centralbank.cw/legislation-guidelines/conduct-supervision/publicconsultation). De Engelse versie is een vertaling van het officiële document in de Nederlandse taal.
De Engelse versie vervangt het officiële document niet.
De CBCS verzoekt instellingen vóór 31 januari 2021 hun reactie op de concept voorschriften te
versturen naar in**@ce*********.cw.