Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) houdt eerste virtuele bestuursvergadering

Het bestuur van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft recentelijk haar eerste “online” bestuursvergadering gehouden, waarin beslissingen zijn genomen en strategieën zijn besproken die cruciaal zijn voor de beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Gewoonlijk worden de DCNA-bestuursvergaderingen twee keer per jaar gehouden, waarbij voorjaarsvergaderingen worden gehouden in de Bovenwindse en herfstbijeenkomsten op de Benedenwindse Eilanden. Vanwege de aanhoudende COVID-19-pandemie werd dit jaar de bestuursvergadering virtueel gehouden.

De bestuursvergadering was van cruciaal belang voor het bespreken en strategiseren van de meest effectieve manier om de beheerorganisaties voor beschermde gebieden in het Caribische deel van het Koninkrijk te ondersteunen, vooral gezien de grote uitdagingen door de wereldwijde COVID-19-pandemie. De beheerorganisaties van de beschermde natuurgebieden hadden ook de kans om elkaar op de hoogte te brengen van uitdagingen en successen die de parken doormaken. Ook zijn er diverse bestuursbesluiten genomen, zoals op het gebied van financieel goed bestuur, uitbetaling van het Conservation Trust Fund en de ondersteuning van het DCNA-netwerk in termen van regionale en internationale lobby namens de natuurbeschermingsorganisaties in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het natuurbeschermingsnetwerk DCNA, biedt ondersteuning aan de beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden op alle zes de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk: Aruba National Parks Foundation Aruba, STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENAPA Sint Eustatius, de Saba Conservation Foundation en de Sint Maarten Nature Foundation.
Een cruciaal onderdeel dat tijdens de bestuursvergadering werd besproken, is het belang van het implementeren van een strategie die de ontwikkeling van duurzaam toerisme voor de eilanden zal helpen bevorderen. Hierdoor zouden de Caribische eilanden uit de COVID crisis kunnen komen met een grotere focus op groene en blauwe economieën. Naast natuurbeschermingsmanagers en de verschillende experts van het bestuur van DCNA nemen ook waarnemers van het Wereld Natuur Fonds
Nederland (WWF-NL), de International Union for the Conservation of Nature (IUCN-NL) en Vogelbescherming Nederland deel aan de DCNA bestuursvergaderingen.