Belastingdienst bezoekt bedrijven voor controle loonheffing

Vanaf 24 november gaat de Belastingdienst Caribisch Nederland bedrijven
bezoeken om te controleren of de gegevens die voor de loonheffing zijn
opgegeven, overeenkomen met de in het bedrijf kennelijk in loondienst werkzame personen. Aan de aanwezige medewerkers zal gevraagd worden zich te legitimeren. Zo kan gecontroleerd worden of deze medewerkers door hun werkgever zijn aangemeld voor de loonheffing. Er wordt niet van tevoren aangekondigd welk bedrijf wanneer bezocht wordt.

De Belastingdienst Caribisch Nederland benadrukt dat veel bedrijven zich netjesaan de regels houden. Maar er zijn ook ondernemers die nalaten om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit heeft een negatief effect op de maatschappij. Daarnaast zal het ook degenen die wel aan hun verplichtingen voldoen benadelen; denk hierbij aan oneerlijke concurrentie. Dit is niet alleen slecht voor de specifieke bedrijfsbranche maar voor de hele gemeenschap.