Dienstverlening RCN gaat in aangepaste vorm door

Rijksdienst Caribisch Nederland zet de dienstverlening voor burgers op Bonaire en Sint Eustatius voort en blijft bereikbaar per telefoon en mail. Als het niet anders kan, worden bezoekers aan de balies geholpen, op minimaal 1.5 meter afstand en met aanvullende maatregelen om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

Medewerkers van RCN werken als dat mogelijk is conform het lokale advies vanuit huis op Bonaire en Sint Eustatius. Enkel als het noodzakelijk is om kritische dienstverlening te waarborgen, werken medewerkers van RCN op hun normale locatie. Alle aanpassingen van dienstverlening van Rijkdiensten op Bonaire en Sint Eustatius zijn te vinden op www.rijksdienstcn.com/covid-19/overheidsdiensten.

Bezoek aan balies beperkt
Om zowel burgers als medewerkers te beschermen vindt veel dienstverlening telefonisch of online plaats in plaats van aan de balies. Zo vraagt ZVK verzekerden om het wijzigen van huisarts, het aanvragen van een bewijs van inschrijving en het indienen van declaraties zo veel mogelijk per mail te doen. Jeugdzorg, Voogdijraad en IND ontvangen bezoekers op afspraak. De politie behandelt aangiftes indien mogelijk telefonisch. Alle aanpassingen en contactgegevens zijn te vinden op www.rijksdienstcn.com/covid-19/overheidsdiensten.

Als mensen last hebben van klachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts, geldt voor alle onderdelen van Rijksdienst Caribisch Nederland dat mensen niet naar het kantoor van de Rijksdiensten mogen komen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor mensen die een quarantaine maatregel opgelegd hebben gekregen van de afdeling Publieke Gezondheid. Cliënten worden dan per mail of telefonisch geholpen.