Girobank N.V.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft
kennis genomen van het feit dat een vertrouwelijke brief inzake Girobank N.V. in het nieuws is gekomen. De CBCS betreurt dit.
De CBCS benadrukt dat zij samen met de overheid hard werkt aan een oplossing. Te zijner tijd volgt hierover nadere informatie.