Ondernemers kunnen vanaf nu hun Algemene Bestedings Belasting (ABB) en Loonheffing (LH) aangifte online doen.

Vanaf februari 2019 is het voor ondernemers mogelijk om online de aangifte
ABB/LH te doen. De Belastingdienst/CN heeft dit aangifteproces nu gedigitaliseerd
en dit heeft voor ondernemers een aantal grote voordelen.

Eenvoudiger proces
Het proces is zowel voor de ondernemers als voor de Belastingdienst eenvoudiger,
sneller en minder foutgevoelig. Voor de ondernemers wordt ook een digitaal archief beheerd. Bovendien is het niet meer nodig om een stempel te halen bij het belastingkantoor of de aangifte(n) per post te versturen, digitaal indienen is voldoende.

Machtigen
Ondernemers kunnen ook een fiscaal adviseur machtigen en dan hebben beide zicht op de (reeds ingediende) aangiftes. Zij kunnen ook aangeven of zij de aangifte ABB/LH en betaling in het vervolg per maand, per kwartaal of per jaar wensen te doen. Aangiftes en betalingen dienen binnen 15 dagen na verstrijken van het tijdvak bij de Belastingdienst binnen te zijn.

Informatie
Wie toch nog vragen heeft kan contact opnemen met de helpdesk van de Belastingdienst/CN via telefoon + 599 7158545. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar he******@be****************.nl.