CBS: Start Nationale Rekeningen enquête Caribisch Nederland 2016

De komende maanden wordt er op de eilanden van Caribisch Nederland het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten en de kosten van de productie voor het verslagjaar 2016. Het onderzoek heeft tot doel de economische ontwikkeling op de drie eilanden in kaart te brengen. Een onderdeel van dit onderzoek is de Nationale Rekeningen enquête. Hiervoor worden de organisaties op alle drie de eilanden door het CBS benaderd om een enquête in te vullen.

Op Saba en Sint Eustatius zullen alle organisaties benaderd worden die economische activiteiten verrichten. Op Bonaire zal een groot gedeelte van de waarneming op basis van beschikbare bronnen worden gedaan, dit om de organisaties zo veel mogelijk te ontlasten. De organisaties die het CBS niet middels deze weg kan waarnemen zullen via een brief worden benaderd. De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal van 2018 gepubliceerd.

Enkele resultaten uit het onderzoek 2015 op Bonaire, Sint Eustatius en Saba:
• De waarde van het bbp in 2015 op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is respectievelijk 415 miljoen, 102 miljoen en 47 miljoen Amerikaanse dollar (USD). Per hoofd van de bevolking komt dit achtereenvolgens uit op 21.700, 24.900 en 26.600 USD.
• Op Bonaire was de waardestijging 3 procent, op Sint Eustatius 2,1% en op Saba 1,6 procent in vergelijking met 2014.

Om dit voor de eilanden zeer belangrijke onderzoek voorspoedig te laten verlopen, vraagt het CBS de medewerking van de geselecteerde organisaties.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

Het CBS bedankt van tevoren alle bedrijven voor hun medewerking en kan indien nodig helpen bij het invullen van deze enquête.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het CBS kantoor op Bonaire.