UNKOBON BLIJ MET STEUN EILANDSRAAD

Politieke aandacht BonKompra wenselijk.
Op 8 januari publiceerde Unkobon de hand-out die de consumentenbond heeft aangeboden aan bezoekende leden van de Eerste en Tweede kamer. In deze hand-out vroeg Unkobon onder andere aandacht voor het uitstellen van toegezegde subsidies op de gebruikstarieven voor elektriciteit en water op Bonaire. Het uitblijven van de subsidie is een belangrijke oorzaak van de stijging van de tarieven voor elektriciteit per 1 januari met 24%.
Op dinsdag 16 januari j.l. heeft de Eilandsraad in een motie het Bestuurscollege gevraagd om maatregelen die de impact van prijsverhogingen per 1 april 2018 voor water en elektriciteit te matigen. Het BC wordt opgedragen om de subsidie op drinkwater en elektriciteit nu zo snel mogelijk aan te vragen in Den Haag en twee weken voordat de prijsverhoging van april plaatsvindt, de consument voor te lichten over het zuinig omgaan met water en elektriciteit.
De Eilandsraad overweegt daarnaast dat de overheid de prijscontrole op eerste levensbehoeften moet intensiveren in samenwerking met de Tienda pa Konsumidó en Unkobon.
De consumentenbond pleit al anderhalf jaar voor maatregelen die de gevolgen van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES zullen matigen. Om samen met de Tienda pa Konsumidó Boneiru te komen tot prijsvergelijkingen bij supermarkten op Bonaire, heeft Unkobon eind november 2017 bij het ministerie van Economische Zaken een projectplan ingediend.
In januari start Unkobon op haar facebook pagina (fb,com/Unkobon) een voorlichtingscampagne met besparingstips voor elektriciteit.
Unkobon ziet de motie van 16 januari 2018 van de eilandsraad als ondersteuning van deze initiatieven. De consumentenbond hoopt dat er ook politieke aandacht komt voor het vernieuwen van de Bon Kompra afspraak van 2014. Dankzij deze afspraak kreeg een pakket van 36 producten bij deelnemende supermarkten in de bario’s dezelfde lage prijs als in de grote supermarkten aan de Kaya Industria (gemiddeld 20% goedkoper). De afspraak was een half jaar geldig.