Bezoek Brandweer Nederland aan Brandweerkorps Caribisch Nederland

Eind april waren zowel de voorzitter als de plv. voorzitter van Brandweer Nederland op bezoek bij BKCN. Dit bezoek past in de strategie van Brandweer Nederland om zich in de komende tijd meer te oriënteren op het buitenland. De afspraken over dit bezoek zijn gemaakt tijdens het laatste brandweercongres in Twente tussen de voorzitter van Brandweer Nederland, de heer Stephan Wevers en de algemeen commandant van BKCN, de heer Jair Tromp.

 

Tijdens het drukke meerdaagse programma van het bezoek kwamen in diverse sessies een groot aantal onderwerpen aan bod die voor beide partijen relevant zijn. Zo kreeg BKCN een uitgebreide uitleg van de ontwikkelingen binnen het brandweerveld in Europees Nederland en kon BKCN een goed beeld schetsen van het korps en haar uitdagingen.

 

Naar aanleiding van het bezoek zijn er concrete vervolgafspraken gemaakt op een aantal terreinen waaronder de informatievoorziening richting BKCN, mogelijke tijdelijke personele ondersteuning vanuit Nederland en het opleiden en vormen van met name brandweerofficieren.

 

Quote Algemeen Commandant: “BKCN is vereerd met het bezoek van de heer Wevers en de heer Kransen en wij hebben alle vertrouwen dat een nauwere samenwerking zal resulteren in kansen voor beide partijen”.