TuranGoeloe blijft studenten uit Caribisch Nederland begeleiden


Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 februari
een overeenkomst met bureau TuranGoeloe getekend voor de opvang en
begeleiding van studenten uit Caribisch Nederland die hun opleiding in
Nederland gaan voortzetten.
Sinds 10-10-2020 sluit het ministerie een overeenkomst voor bepaalde tijd af
met een marktpartij om studenten uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint
Eustatius en Saba) bij aankomst op te vangen en gedurende hun eerste
studiejaar te begeleiden. Deze marktpartij wordt geselecteerd via een
openbare aanbesteding.
Het ministerie heeft najaar 2021 een aanbesteding uitgevoerd waarbij
TuranGoeloe, de partij die de studenten de afgelopen jaren heeft begeleid,
opnieuw als winnaar uit de bus is gekomen. De overeenkomst gaat per 1
maart 2022 in en geldt tot en met 31 augustus 2026. Na het verstrijken van
deze periode kan de overeenkomst desgewenst drie keer met één studiejaar
worden verlengd.
TuranGoeloe zal in maart aan ouders en studenten van de lichting 2022-2023
een uitgebreide voorlichting geven over de geplande begeleiding. Daarin zal
worden gemeld welk -door het ministerie betaald- pakket aan diensten het
bureau zal leveren en wat de studenten tijdens hun verblijf in Nederland
kunnen verwachten. Ook wordt aandacht besteed aan zaken die de studenten
voor hun vertrek zelf moeten regelen.
Kiezen voor de door het ministerie geboden ondersteuning en begeleiding,
bevordert de kans op een succesvolle start binnen de onderwijsinstelling en in
de Nederlandse samenleving.