De CBCS en de Sint Maarten Bankers Association bespreken klantbeleving in Sint Maarten

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — In het kader van de periodieke bijeenkomsten tussen de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de lokale stakeholders in Sint Maarten, hebben
CBCS-president Richard Doornbosch en CBCS Sint Maarten-directeur Raquel Lo Fo Wong op
woensdag 16 februari jl. een ontmoeting gehad met de Sint Maarten Bankers Association (SMBA).
De bijeenkomst was vooral bedoeld om de inspanningen van de lokale banken voor het verbeteren
van de beleving van de consument bij het bankieren op Sint Maarten, te bespreken. Met name de
vereisten voor het openen en afsluiten van bankrekeningen, de rechten van de consument en de
klachtenprocedure werden behandeld.
De CBCS en de SMBA zijn het erover eens geworden dat natuurlijke personen die daarvoor in
aanmerking komen, na overlegging van een geldige identificatie, een bewijs van adres en een bewijs
van inkomen, binnen 10 werkdagen een bankrekening moeten kunnen openen. In een gedigitaliseerde
samenleving is een bankrekening een basisvereiste voor financiële inclusie. Nieuwe ontwikkelingen
kunnen in de niet al te verre toekomst misschien alternatieven bieden, maar door de beperkte
onderlinge aansluiting van, bijvoorbeeld, digitale portemonnees, blijft de functionaliteit hiervan als
universeel betaalmiddel beperkt.
Wat zakelijke rekeningen betreft, werden de wettelijke voorschriften voor het openen van een
bankrekening uitvoerig besproken. De procedure voor het openen van zo’n bankrekening is
ingewikkelder en neemt meer tijd in beslag omdat commerciële banken van de CBCS moeten
vaststellen wie de economische eigenaar is en wie wettelijk bevoegd is om namens het bedrijf op te
treden. Bij bedrijven is dit niet altijd even eenvoudig. Bovendien zijn de banken wettelijk verplicht
inzicht te verwerven in het transactiegedrag van het bedrijf voor de opsporing van ongebruikelijke
activiteiten.
De commerciële banken gaven aan dat voor kleine lokale bedrijven, na ontvangst van alle vereiste
documenten, het openen van een rekening binnen dezelfde 10 werkdagen als voor natuurlijke
personen mogelijk moet zijn. Ook legden zij uit dat het openen van bankrekeningen een commerciële
afweging is. Sommige personen en bedrijven met een verhoogd risico zullen, afhankelijk van het
niveau van risicobereidheid van de financiële instelling, wellicht daar geen rekening kunnen openen in
Sint Maarten. De CBCS benadrukte dat voor alle cliënten passende procedures voor identificatie,
cliëntenonderzoek en transactiemonitoring moeten zijn ingesteld, aangezien de CBCS haar toezicht

op deze elementen zal intensiveren. Deze procedures mogen evenwel een uitstekende dienstverlening
aan bestaande en potentiële cliënten niet in de weg staan.
Tenslotte werden de klachtenprocedures van de commerciële banken besproken. De CBCS en de
SMBA hebben afgesproken hun dialoog over deze en andere kwesties in de toekomst voort te
zetten.