Economische opleving geen garantie voor duurzaam economisch herstel

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Het reële bbp van Curaçao zal in 2021 marginaal stijgen met 0,1%, maar in 2022 versnellen tot 6,2%. De vooruitzichten voor Sint Maarten zijn positiever met een reële bbp-groei van 3,4% in 2021, gevolgd door een stijging van 14,4% in 2022. In beide landen wordt het economisch herstel vooral ondersteund door een opleving van de toeristische activiteiten. ‘De economische opleving garandeert echter geen duurzaam economisch herstel’, waarschuwt president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Richard Doornbosch, in het laatste kwartaalbericht van de CBCS. ‘Gezien de meest recente gegevens in lijn zijn met de aannames die zijn gemaakt voor de juli update van de economische vooruitzichten van de CBCS, blijven de groeiprognoses ongewijzigd’, licht Doornbosch verder toe.

‘Verwacht wordt dat de inflatie in 2021 sterk zal stijgen tot 2,9% in Curaçao en tot 2,0% in Sint Maarten, als gevolg van de stijgende internationale olieprijzen en de wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen. Gezien onze sterke importafhankelijkheid, vertalen deze ontwikkelingen zich rechtstreeks naar onze binnenlandse prijzen. Verwacht wordt dat de inflatiedruk in 2022 enigszins zal afnemen’, vervolgt hij. Naast de vooruitzichten voor 2021 en 2022, biedt het kwartaalbericht een analyse van de economische ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021.

Daaruit blijkt dat, vergeleken met het (deels pre-COVID) eerste kwartaal van 2020, tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende inperkingsmaatregelen, de sterke krimp van het reële bbp zich in het eerste kwartaal van 2021 in beide economieën van de Monetaire Unie heeft voortgezet. Op Curaçao daalde het reële bbp met 13,0%, terwijl Sint Maarten een krimp van 22,1% liet zien. De sterke economische krimp in beide landen werd gedreven door een scherpe daling van de netto buitenlandse vraag in combinatie met een lagere binnenlandse vraag.

Een analyse per sector laat zien dat de reële toegevoegde waarde in alle sectoren van de economieën van Curaçao en Sint Maarten daalde. De krimp was echter het meest uitgesproken in de sectoren restaurants en hotels, groot- en detailhandel, transport, opslag en communicatie, en vastgoed, verhuur en zakelijke dienstverlening. De krimp in de sector restaurants en hotels was in het eerste kwartaal van 2021 groter dan in het eerste kwartaal van 2020, gezien in januari en februari 2020, oftewel vóór de pandemie, het toerisme in zowel Curaçao als Sint Maarten relatief goed presteerde. In beide landen hadden de reis- en inreisvereisten, in combinatie met de gezondheidsrichtlijnen en de inperkingsmaatregelen te midden van de pandemie, een negatief effect op het verblijfstoerisme in het eerste kwartaal van 2021.

Voorts heeft het negatieve reisadvies van de Nederlandse regering voor Curaçao in de periode januari-maart van 2021 een sterk negatief effect gehad op het verblijfstoerisme in dat land. Hierdoor daalde het aantal verblijfstoeristen, het aantal overnachtingen en de bezettingsgraad van de hotels in de gehele Monetaire Unie aanzienlijk. Bovendien bleef het cruisetoerisme op Curaçao en Sint Maarten nagenoeg uit, na de stillegging van de sector als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het negatieve resultaat van de sector groot- en detailhandel werd veroorzaakt door de daling van de binnenlandse vraag en de lagere toeristische bestedingen.

In overeenstemming met de scherpe daling van de toeristische activiteiten, daalde ook de reële toegevoegde waarde in de sector vastgoed, verhuur en zakelijke dienstverlening aanzienlijk. De sombere prestatie van de sector transport, opslag en communicatie is toe te schrijven aan een daling van activiteiten bij zowel de lucht- als de zeehavens. De activiteiten bij de luchthavens krompen als gevolg van een daling van het aantal commerciële landingen en het passagiersverkeer. Ook de transportdiensten van de binnenlandse luchtvaartmaatschappijen liepen terug. De tegenvallende prestaties bij de havens weerspiegelden een daling van het aantal schepen dat de havens van Willemstad en Philipsburg aandeed, met name cruiseschepen en tankers, en minder containerbewegingen. Doornbosch geeft aan dat zowel in Curaçao als in Sint Maarten de groei al voor het uitbreken van COVID-19 achterbleef bij het potentieel.

‘Deze zwakke groei was grotendeels te wijten aan onze macro-economische kwetsbaarheden, waaronder de werking van de kapitaal- en arbeidsmarkten, complexe administratieve procedures en hoge kosten van het zakendoen. Indien deze kwetsbaarheden niet doeltreffend worden aangepakt, bestaat er een aanzienlijk risico dat we op middellange termijn opnieuw op een pad van lage groei belanden’, waarschuwt hij. Tegelijkertijd worden de regeringen van Curaçao en Sint Maarten geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van de overheidsfinanciën met stijgende tekorten op de lopende begroting en een oplopende overheidsschuld die nog verder wordt verergerd door de COVID-19-pandemie. ‘De hervormingen die in de landenpakketten met de Nederlandse regering zijn overeengekomen, geven de landen de kans om met technische en financiële steun deze zwakke punten aan te pakken en zo het investeringsklimaat te verbeteren, particuliere investeringen te stimuleren en een hoger, duurzaam economisch groeipad te bereiken’, legt Doornbosch uit. ‘Tegelijkertijd moeten maatregelen worden genomen om de overheidsfinanciën te verbeteren, waaronder hervormingen op het gebied van belastingen, de gezondheidszorg en het sociale stelsel van Curaçao en Sint Maarten.

Een kritische succesfactor voor het bereiken van groeivriendelijke begrotingsconsolidatie is de ontwikkeling van een meerjarig begrotingskader dat het toezicht op de voortgang van de hervormingen zal vergemakkelijken en de noodzakelijke zekerheid zal bieden over de beschikbare financiële middelen’, aldus de Bankpresident tot slot. De integrale tekst van het Verslag van de president en van het Kwartaalbericht zijn beschikbaar op de website van de Bank, op: https://www.centralbank.cw/publications/annual-reports-quarterly-bulletins.