Central Committee meeting of Parliament concerning several draft national ordinances

The House of Parliament will sit in a Central Committee meeting on, January 25, 2021.
The Central Committee meeting is scheduled for Monday at 11.00 hrs. and will be held in a virtual setting.

The agenda points are:

Ontwerp tijdelijke landsverordening Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren (Zittingsjaar 2020- 2021-139) (IS/301/2020-2021 d.d. 18 januari 2021)

Temporary National Ordinance Covid-19 cuts employment conditions for civil servants (Parliamentary Year 2020-2021-139) (IS/301/2020-2021 dated January 18, 2021)

Ontwerp tijdelijke landsverordening normering topinkomens en  aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten (Zittingsjaar 2020- 2021-140) (IS/302/2020-2021 d.d. 18 januari 2021)
Temporary National Ordinance on the standardization of top incomes and adjustment of employment conditions at (semi) public sector entities (Parliamentary Year 2020-2021-140) (IS/302/2020-2021 dated January 18, 2021)

Ontwerp tijdelijke landsverordening aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers (Zittingsjaar 2020- 2021-141) (IS/303/2020-2021 d.d. 18 januari 2021)

Temporary National Ordinance on the amendment of the employment conditions of political authorities (Parliamentary Year 2020-2021-141) (IS/303/2020-2021 dated January 18, 2021)

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Corporate Governance in verband met het doorvoeren van enkele wetstechnische aanpassingen en tot intrekking van de Landsverordening corporate governance van de voormalige Nederlandse Antillen (Zittingsjaar 2020- 2021-138) (IS/043/2020-2021 d.d. 28 september 2020)
National Ordinance amending the National Ordinance on Corporate Governance in connection with the implementation of some technical adjustments and to repeal the National Ordinance on Corporate Governance of the former Netherlands Antilles (Parliamentary Year 2020-2021-138) (IS/043/2020-2021 dated September 28, 2020)
Due to measures taken to mitigate the coronavirus (COVID-19), the House of Parliament is closed until February 5, 2021.
The parliamentary session will be held virtually and will be carried out live on St. Maarten Cable TV Channel 115, via SXM GOV radio FM 107.9, via Pearl Radio FM 98.1 www.pearlfmradio.sx, via the internet www.sxmparliament.org, and Parliament’s Facebook page: Parliament of Sint Maarten