”Steunpakket nu belangrijker dan ooit” Voorlopige ramingen duiden op een aanzienlijk economische krimp

In verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus (COVID-19) hebben de regeringen van Curaçao en Sint Maarten een aantal onvermijdelijke voorzorgsmaatregelen doorgevoerd. Beide landen hebben hun luchtruim voor alle commerciële vluchten voor onbepaalde tijd gesloten. Daarnaast is ook het maritieme verkeer, met uitzondering van het vervoer van olieproducten en vracht, aan banden gelegd. Op verzoek van de regeringen heeft de CBCS het effect van de sluiting van de grenzen doorberekend. Uit de berekeningen blijkt dat deze maatregel de economieën van de twee landen hard zal treffen.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ondersteunt het onontkoombare besluit van de regeringen om de grenzen te sluiten gezien deze is ingegeven door het gevaar dat het virus oplevert voor de volksgezondheid. “Indien de grenzen open zouden blijven zou dit veel levens kunnen eisen en het zorgstelsel op de eilanden langdurig kunnen verlammen. Geen van die beide effecten kunnen binnen kleine samenlevingen op verantwoorde wijze als een optie worden overwogen”, aldus CBCS interim-president dr. José Jardim.

Zoals in een eerder Persbericht is meegedeeld, zal de sluiting van de grenzen grote offers met zich mee brengen. De negatieve gevolgen voor de economie, in het bijzonder de sectoren toerisme, transport en de aan toerisme gerelateerde diensten zullen onder de sluiting van de grenzen lijden. Hoe langer de sluiting van de grenzen duurt, hoe groter het negatieve effect zal zijn op de economie. Dit negatieve effect is ook afhankelijk van hoe snel de economie na heropening van de grenzen zich zal herstellen.

Om de effecten van de sluiting van de grenzen in kaart te brengen, heeft de CBCS vier impact scenarios doorberekend. De duur van de sluiting verschilt per scenario, namelijk 1 maand, 2 maanden, 3 maanden en 6 maanden. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen een snel herstel en geleidelijk herstel. Bij snel herstel wordt verondersteld dat de economische activiteiten, in het bijzonder in de sectoren toerisme en transport, zich onmiddellijk zullen herstellen na heropening. Bij
geleidelijk herstel wordt verondersteld dat de economische activiteiten pas na ruim 1 jaar hun normale trend zullen volgen.

Volgens eerdere projecties van de CBCS, waarin geen rekening was gehouden met het effect van de sluiting van de grenzen en het coronavirus, zou de economie van Curaçao in 2020 met 2,5% krimpen. Het effect van de sluiting van de grenzen op de economie van Curaçao is omvangrijk. Jardim benadrukt dat bij een snel herstel van de economische activiteiten na heropening van de grenzen de economie in reële termen tussen de 4,5% (sluiting van 1 maand) en 14,2% (sluiting van 6 maanden) zal krimpen. Bij een geleidelijk herstel is de krimp sterker, namelijk tussen de 8,8% (1 maand) en 19,4% (6 maanden).

Voor Sint Maarten werd, voor de sluiting van de grenzen, een reële economische groei van 2,9% verwacht in 2020. Nu dat de grenzen zijn gesloten, zijn de projecties naar beneden bijgesteld. Indien de grenzen na 1 maand weer worden geopend, zal de economische groei bij een snel herstel tot 0,8% afzwakken. Indien de grenzen langer gesloten blijven, zal de economie echter krimpen. “Bij een sluiting van 6 maanden zou zelfs een krimp van 15,0% kunnen worden geregistreerd”, aldus de interim-president. Bij een geleidelijk herstel zijn de vooruitzichten negatiever. De economie van Sint Maarten zou dan tussen de 5,7% (1 maand) en 29,2% (6 maanden) kunnen krimpen.

In haar berekeningen heeft de CBCS nog geen rekening gehouden met de economische effecten van een mogelijke uitbraak van het virus op Curaçao en Sint Maarten (waaronder hogere kosten van gezondheidzorg en negatief effect op andere economische activiteiten).

De CBCS blijft benadrukken dat zowel Curaçao als Sint Maarten niet over instrumenten en middelen beschikken om deze crisissituatie te mitigeren. “Juist in deze tijden moet de Nederlandse regering worden gewezen op een van de kernprincipes dat aan de basis ligt van het Koninkrijk en dat is neergelegd in artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand.”, aldus interim-president dr. Jardim. Gezien de omvangrijke effecten van het sluiten van de grenzen, dient er snel te worden geschakeld met het activeren van een steunpakket.

Comments are closed.

scroll to top