Duikbranche, bouw en horeca praten verder over eigen veiligheid

rcn.jpg

In Caribisch Nederland geldt sinds 1 juli 2019 het Arbeidsveiligheidsbesluit IV CN. In dit besluit worden onder andere regels over veiligheid op de werkvloer omschreven voor de duikarbeid, werken met asbest en fysieke belasting.

Werkgever en werknemer hebben allebei belang bij een veilige en gezonde werkplek en zijn hier samen verantwoordelijk voor. Werkgevers geven duidelijke instructies, creëren een veilige werkomgeving en zien toe op voldoende rust. Werknemers werken volgens de instructies en nemen verantwoordelijkheid voor de eigen gezond- en veiligheid en die van directe collega’s. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de wetten en regels op het gebied van gezond en veilig werken.

Het besluit biedt werkgevers en werknemers veel ruimte om zelf invulling te geven aan de regelgeving en de veiligheidsmaatregelen die erbij horen. Voor verschillende branches worden op dit moment met hulp van ervaren procesbegeleiders, arbocatalogi opgesteld.
Werkgevers uit de duikbranche, bouwsector en de horeca worden uitgenodigd om sectorspecifieke bijeenkomsten bij te wonen. Het doel hiervan is dat werkgevers zelf maatregelen en regels vastleggen binnen de door de wetgeving vastgestelde normen.
De eerste twee bijeenkomsten op Bonaire hebben begin september plaatsgevonden. Onlangs is ook gestart met de derde reeks bijeenkomsten voor de genoemde sectoren. Hierin wordt gekeken of de belangrijkste risico’s en maatregelen zijn meegenomen in de concept documenten. Daarna bespreken de werkgevers opnieuw voorbeelden vanuit de werkvloer om input te bieden voor de definitieve werkprocedures en protocollen. Op deze manier wordt het einddocument zo bruikbaar en toepasbaar mogelijk gemaakt.
Op vrijdag 27 september heeft er op Bonaire een bijeenkomst voor de duiksector plaatsgevonden. Op woensdag 9 en donderdag 10 oktober vinden de volgende bijeenkomsten plaats op Bonaire voor respectievelijk de horeca- en bouwsector.
Deze maand start ook de eerste reeks bijeenkomsten voor de genoemde sectoren op de bovenwindse eilanden. Voor de duiksector op Sint Eustatius vindt dit plaats op woensdag 16 oktober en voor de bouw- en horecasector op donderdag 17 oktober. Voor alle drie de sectoren op Saba vinden bijeenkomsten plaats op vrijdag 18 oktober.
Voor meer informatie over de tijd en locatie en om u te registreren, kunt u een e-mail sturen naar infobes@medwork.aw of bellen naar + 599- 717-1820.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top