ACM publiceert methode om tarieven elektriciteit en drinkwater op Caribisch Nederland vast te stellen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methode gepubliceerd die ze de komende zes jaar zal gebruiken om jaarlijks de maximumtarieven voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater vast te stellen. Deze methode bouwt voort op de huidige methode, die geldig is voor de jaren 2017-2019. Zo blijft de ACM de maximumtarieven vaststellen op basis van de echte kosten voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater op de eilanden. De ACM let daarbij op de doelmatigheid van die kosten.

De ACM houdt sinds enkele jaren toezicht op wetgeving over elektriciteit, drinkwater, telecommunicatie en post.
Henk Don, bestuurslid van de ACM: “We hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met de tariefregulering op de eilanden. Daar hebben we voor de nieuwe reguleringsperiode goed gebruik van kunnen maken. Zo leveren we een bijdrage aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare voorziening van drinkwater en energie op de eilanden.”

https://www.acm.nl/nl/publicaties/methodebesluit-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2025

https://www.acm.nl/nl/publicaties/wacc-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2022″ https://www.acm.nl/nl/publicaties/wacc-elektriciteit-en-drinkwater-caribisch-nederland-2020-2022