Noodregeling Banco Del Orinoco N.V.; opheldering

In vervolg op het persbericht van 6 september 2019 over het uitspreken van de noodregeling ten aanzien van Banco del Orinoco N.V. (persbericht 2019-036), wenst de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten het volgende te verduidelijken. In diverse media zijn berichten verschenen over een besluit van de aandeelhouders om Banco del Orinoco te sluiten en te liquideren. Echter, een dergelijk besluit heeft geen enkele invloed op de toepassing en de uitvoering van de noodregeling zoals beschreven in het persbericht van 6 september 2019.