GITERSON

Conform de eis van het Openbaar Ministerie heft het Gerecht in Eerste Aanleg vandaag Minister Miklos Giterson veroordeeld tot het betalen van boetes wegens het overtreden van art. 5 en 6 van de Wegen Verkeers Wet. Artikel 5 betreft het veroorzaken van gevaar op de weg en is bestraft met een geldboete van Naf 300. Artikel 6 betreft het misdrijf rijden onder invloed van alcohol en is bestraft met een boete van Naf 1500 en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.