Kinderbescherming Conferentie Interlandelijke Taskforce Kinderrechten

SINT MAARTEN/SABA–Kinderen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden. Zowel in de thuisomgeving, op school als op straat. Deze bescherming moeten wij, als gemeenschap hen bieden. Wat zijn de risico’s die kinderen lopen? Hoe kunnen we ze helpen en welke tools zijn daarvoor beschikbaar? En, hoe kunnen we hierin samenwerken. De Taskforce Kinderrechten biedt hiervoor tools tijdens de driedaagse ‘Our Children, Our Future Conferentie’ op Sint Maarten en Saba die maandagavond 20 mei van start gaat met een ontvangst.

Tijdens de eerste twee dagen van de conferentie op Sint Maarten, op dinsdag 21 en woensdag 22 mei, bespreken jeugdhulpverleners, beleidsmakers en andere professionals die met kinderen werken de nieuwste ontwikkelingen en tools rond de bescherming van kinderen. Van gezonde voeding tot jeugdstrafrecht tot de risico’s van gaming. De experts, afkomstig van alle (ei-)landen van het Koninkrijk, gaan leren en verbinden. Goede voorbeelden worden uitgewisseld.

Aan de conferentie, die plaats vindt op de Universiteit van Sint Maarten, nemen zo’n 150 deelnemers deel. Vanuit het gehele Koninkrijk wordt een bijdrage geleverd in de vorm van keynote speakers, ‘hands-on’ workshops en het delen van best practices. Ook dit keer is UNICEF partner van de conferentie. De conferentie is in samenwerking met de overheid van Sint Maarten, het Openbaar Lichaam Saba, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot stand gekomen. Uniek dit jaar is dat de derde dag, donderdag 23 mei, zal plaatsvinden op Saba.

Op Saba zullen beleidsmakers van de zes eilanden en Europees Nederland bespreken hoe de eilanden en landen in het Koninkrijk nog beter kunnen samenwerken. De input van de eerste twee dagen van Sint Maarten wordt tijdens de conferentie op Saba gebruikt om afspraken te maken voor de opvang van slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling, het delen van expertise en met het opzetten van opleidingsmogelijkheden. De laatste dag op Saba heeft 25 deelnemers van alle delen van het Koninkrijk en wordt voorgezeten door Gezaghebber Jonathan Johnson, met Eilandsecretaris Tim Muller als moderator.

De conferentie is een initiatief van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten en alweer de vierde op een rij. In deze Taskforce werken Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Nederland samen om de rechten van kinderen te verbeteren. Miosotis Yearwood voorzitter van de Task Force: “Alle kinderen in het Koninkrijk moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Dat is de gezamenlijke opdracht van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten en vloeit voort uit het Internationale Kinderrechtenverdrag. Preventie is het sleutelwoord, als we aan de voorkant zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien dan ontwikkelen ze zich tot gelukkige wereldburgers en geven we ze de beste kans van slagen”.

De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten is in 2014 opgericht om gezamenlijk de problemen rondom kinderrechten aan te pakken. Het verbeteren van de kinderrechten vergt een goede samenwerking tussen ouders, overheid en organisaties. De Taskforce helpt de (ei)landen met die verbinding te maken. En, verbindt elkaar door middel van de jaarlijkse conferentie. De 6 (ei)landen hebben vorig jaar een MoU gesloten en actieplannen opgesteld. Tijdens deze conferentie zullen de actieplannen verder worden uitgewerkt.

Miosotis Yearwood (Curaçao) is voorzitter van de Task Force. De andere leden zijn: Sacha Geerman (Aruba), Soraya Agard (Sint Maarten), Dirkje de Jong (Sint Eustatius), Christopher Frans (Bonaire), Krijn Pons (Saba), Rachel Crowe (ministerie BZK, NL) en Job Tanis (ministerie VWS, NL).