Strenger toezicht op veiligheid schepen rond Bonaire

Het havenkantoor en de Scheepvaart Inspectie informeren namens
het Maritiem overleg Bonaire over de regels voor het vervoer van passagiers op schepen. Naar aanleiding van het zinken van het op Bonaire geregistreerde motorjacht Sherwanda is in de (social) media nogal wat discussie ontstaan. Gebleken is dat het niet voor iedereen duidelijk is of en wanneer boten tegen betaling passagiers mee mogen nemen.

Certificaten noodzakelijk
Schepen mogen alleen tegen vergoeding passagiers vervoeren als voor het schip de benodigde certificaten zijn afgegeven, die ook nog geldig zijn op het moment van vertrek. Op dit moment zijn er op Bonaire geen schepen geregistreerd die in het bezit zijn van deze certificaten en waarmee er dergelijke reizen naar Curaçao, Klein Curaçao en / of open zee (bv vischarters) gemaakt mogen worden.

Veiligheid
Voor de veiligheid van passagiers is het van belang te weten of een schip gecertificeerd is. Zonder regelgeving en certificering weet een passagier niet of een schip wel geschikt is voor de vaart van en naar Curaçao. Ook weet men dan niet of de correcte uitrusting van veiligheids- en brandbestrijdingsmiddelen aan boord is. En of de bemanning wel beschikt over de juiste competenties om het schip te varen.

Controles
In verband met de veiligheid zal hierop vanaf nu streng worden toegezien, in samenwerking met onder andere de Kustwacht, Kmar en Douane. Waar nodig zullen de autoriteiten handhavend opgetreden.

Reizen met familie of vrienden
Pleziervaartuigen die een reis op zee maken met familie en/of vrienden zijn, in tegenstelling tot de gecertificeerde schepen, nooit gecontroleerd en zullen ook nu niet door de lokale haven autoriteiten en / of de inspecteurs van de Scheepvaartinspectie gecontroleerd worden. Het gaat dan om controles op het gebied van zeewaardigheid en correcte uitrusting van veiligheids- en brandbestrijdingsmiddelen.

Informatie over certificering
Wie meer informatie wil over de procedure tot certificering kan contact opnemen met NSICN via email: ns***@ri***********.com, of telefoon: (+ 599) 715 8351. Ook kan men langskomen bij de Scheepvaart Inspectie in het Douane havenkantoor, bovenverdieping Wilhelminaplein 1, Kralendijk, Bonaire.