Minister Dekker benadrukt wijzigingen voor slachtofferhulp

Op vrijdag 13 april heeft de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, tijdens vergaderingen met gezaghebber Jonathan Johnson en belangrijke partners in de justitiële keten op Saba verscheidene nieuwe en positieve ontwikkelingen voor het eiland benadrukt, die in overeenstemming zijn met inspanningen van het ministerie ter verbetering van slachtofferhulp. Tot deze wijzigingen behoren onder meer de implementatie van jeugd strafrecht en de recente invoering van een fonds voor de schadeloosstelling van slachtoffers. De minister heeft verder gemeld dat het binnenkort mogelijk zal zijn dat notariële handelingen getekend en geformaliseerd worden op Saba.

De Minister heeft met deskundigen de resultaten van het jeugd preventie project besproken. Ook besprak hij het project over bewustwording op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Beide projecten worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minister Dekker had een ontmoeting met twee vertegenwoordigers van de politie om de trends in de criminaliteit op Saba en praktische aspecten met betrekking tot de handhaving van de wet te bespreken. “Ik heb voor het eerst Saba bezocht in 2013 in de hoedanigheid van Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik ben erg onder de indruk van de ontwikkelingen die ik heb gezien. Het is de moeite waard om de resultaten die uit de Onderwijs-Conferentie zijn gekomen te zien. Als Minister voor Rechtsbescherming krijg ik nu de kans om samen te werken met het openbaar lichaam Saba en de partners in de justitiële keten om te zorgen voor de veiligheid van de bevolking van Saba”, aldus Minister Sander Dekker.”