Minister Dekker ta bishitá Sint Maarten, Sint Eustatius i Saba

Minister Dekker, di Protekshon Legal, lo bishitá Sint Maarten, Sint Eustatius i Saba di 10 te ku 13 di aprel. Durante di e bishita aki diferente tema riba tereno di hustisia lo ta punto di enfoke.

Na Sint Maarten, Minister Dekker, huntu ku Sekretario di Estado, Knops (Asuntunan Interno i Relashon di Reino), lo bishita 4 diferente sitio di detenshon ku den 2017 a keda afektá pa orkan Irma. Tambe nan lo hiba kombersashon ku Minister-presidente Marlin i Minister de Weever tokante di e fasilidatnan di detenshon riba e isla.

Despues di e bishita na Sint Maarten, minister Dekker lo sigui biaha pa Sint Eustatius kaminda e lo bai hiba vários kombersashon tokante entre otro kapasidat di detenshon, proyektonan di prevenshon pa hóben, ehekushon di e derecho penal pa hóben i e kas di seguridat riba e isla. Seguidamente Dekker lo bishita Saba. Aki, entre otro e lo presensia e reunion di eksperto tokante di derechonan di víktima.