TBO doet strafrechtelijk onderzoek naar dump

De vuilnisbelt op Sint Maarten, ook wel sanitairy landfill of dump genoemd, is al jaren een bron van grote zorg. Dit vooral vanwege de omvang, de wijze van beheer en de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Daarnaast bestaan rondom de aanbesteding van de relevante beheerscontracten signalen van corruptie en zware criminaliteit. Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten is in 2018 een onderzoek begonnen dat zich richt op het milieu, de volksgezondheid en veiligheid.’

In juli 2018 is een afzonderlijk onderzoek gestart door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), de anti-corruption taskforce van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie (OM). Dit strafrechtelijk onderzoek richt zich op strafbare handelingen rondom om de aanbesteding van contracten die verband houden met afvalverwerking op Sint Maarten. Met bijzondere aandacht voor ambtelijke corruptie in het bijzonder het aannemen van steekpenningen en omkoping van ambtenaren. Op 4 december 2018 heeft het TBO op diverse locaties huiszoekingen verricht. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Meer acties worden niet uitgesloten.

Het TBO is een samenwerking tussen het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het TBO is gespecialiseerd in de aanpak van financieel-economische criminaliteit en doet onder andere onderzoek naar corruptie zoals belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Corruptie tast de democratische samenleving, de economie en het rechtssysteem aan. Corruptie veroorzaakt oneerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat de economische mogelijkheden van de bevolking worden beperkt. Indien u signalen over corruptie met het TBO wilt delen, kan dat via an*************@rs*********.net. U kunt ook bellen of whatsappen via telefoonnummer +(1721) 553 38 56.