Beleid Tewerkstellingsvergunningen Saba versoepeld

Op Saba is voor een aantal beroepen het beleid rond tewerkstellingsvergunningen versoepeld. Het beleid, dat op 30 november 2018 is ingegaan, is in nauw overleg tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en lokale autoriteiten tot stand gekomen. Volgens de nieuwe procedure is de zogenaamde eilandtoets, waarbij verplicht twee of vijf weken naar lokale beschikbaarheid moet worden gezocht, teruggebracht tot nul dagen.

Het gaat om de categorieën onderwijzers, duikinstructeurs, chef koks, artsen en functies waarbij het jaarsalaris meer dan USD 50.000,– bedraagt. In deze gevallen hoeft er geen weken meer gezocht te worden naar lokale mogelijkheden, maar kan de werkgever meteen de procedure voor aanvraag van een TWV starten. Er moet wel melding gemaakt worden van de vacature bij het Openbaar Lichaam Saba.

Vooralsnog geldt deze nieuwe procedure alleen voor Saba, waar dit voorstel door het lokale bestuur naar voren is gebracht. De versoepelde regeling zal met de verschillende betrokken partijen worden geëvalueerd. Daaruit zal blijken of de verandering als verbetering wordt beschouwd en of aanvullende aanpassingen wenselijk zijn.