Central Committee meeting of Parliament about draft National Ordinance second amendment Budget 2018 and draft National Ordinance Budget 2019

The House of Parliament will sit in a Central Committee meeting on Thursday, November 29, 2018.
The Central Committee meeting is scheduled for 14.00 hrs. in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelminastraat #1 in Philipsburg. The Minister of Finance will be present.

The agenda points are:
1. Landsverordening tot tweede wijziging van de Landsverordening begroting 2018 in verband met de financiering van enkele veranderde beleidsdoelen, alsmede op grond van voortschrijdende inzichten en tenslotte in verband met herziening van de meerjarenramingen op grond van aangepste beleidsdoelstellingen (IS/351/18-19, d.d. 15 november 2018) (ZJ 2018-2019-122)

(Draft National Ordinance second amendment of the National Ordinance Budget 2018 in connection with the financing of some changed policy goals, and on the basis of advancing insights and finally in connection with the revision of the multi-year estimates on the basis of policy objectives (IS / 351 / 18-19, dated November 15, 2018) (Parliamentary year 2018-2019-122)

2. Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening Begroting 2019) (IS/350/18-19, d.d. 15 november 2018) (ZJ 2018-2019-123)
(National Ordinance stipulating the Budget of the Country for the year 2019 (National Ordinance Budget 2019) (Parliamentary Year 2018-2019-123) (IS/350/2018-2019 dated November 15, 2018))

Members of the public are invited to the House of Parliament to attend parliamentary deliberations.

The House of Parliament is located across from the Court House in Philipsburg.

The parliamentary session will be carried live on St. Maarten Cable TV Channel 115, via SXM GOV radio FM 107.9, via Pearl Radio FM 98.1, the audio via the Internet www.sxmparliament.org, www.pearlfmradio.sx and Parliament’s Facebook page: Parliament of Sint Maarten.