Opleiding Vliegtuigbrandbestrijding (VBB) Manschap CN

Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) houdt van 22 oktober tot en met 9 november de opleiding Vliegtuigbrandbestrijding (VBB) op manschap niveau.
Elf brandweerlieden van BKCN nemen deel aan deze opleiding: zeven uit Bonaire, drie van Saba en een van Sint Eustatius. De opleiding wordt verzorgd door twee instructeurs van het BKCN: A. Hoek en E. Morillo. De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Beide gedeeltes worden afgerond met een examen; het theorie examen vindt online plaats.

De examencommissie bestaat uit voorzitter E. de Cuba (Aruba), examinatoren F. Koenders (Nederland) en K. de Palm (Bonaire).