Minister Sander Dekker bezoekt Bonaire

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) brengt van 4 tot en met 6 november 2018 een werkbezoek aan Bonaire.

De minister zal gesprekken hebben met onder meer de gezaghebber en de wnd. Rijksvertegenwoordiger. Ook heeft hij een overleg met de ketenpartners over het onderwerp “jeugdstrafrecht” en woont hij een expert meeting bij met het thema “huiselijk geweld en kindermishandeling”.

De minister voert verder overleg met de Reclassering en Stichting Slachtofferhulp en brengt een kort bezoek aan Krusada.

Op 6 november verricht de minister de officiële opening van het nieuwe gebouw van Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire. De justitiële inrichting is sinds eind augustus in gebruik.