Buurtoverlast Sint-Eustatius nam af tussen 2013 en 2018

Op Sint-Eustatius kwam in 2018 bij 46 procent van de inwoners overlast voor in de woonbuurt, terwijl 86 procent dat nog aangaf in 2013. Op Saba signaleerde 84 procent van de inwoners buurtoverlast, wat vergelijkbaar is met 2013. Dat blijkt uit de resultaten van de Omnibusenquête Caribisch Nederland die het CBS onlangs op deze eilanden heeft afgenomen.

De Omnibusenquête is gehouden onder 484 inwoners van Saba en 620 inwoners van Sint-Eustatius van 15 jaar en ouder, met het doel om zicht te krijgen op hun leefsituatie. Zij zijn ondervraagd over uiteenlopende thema’s, zoals gezondheid, wonen, veiligheid en vrije tijd. Daarbij hebben respondenten ook aangegeven of overlast voorkomt in de eigen buurt en of ze hier zelf last van hebben. Er zijn 13 vormen van overlast onderscheiden.
Minder poep op straat op Sint-Eustatius
Inwoners van Sint-Eustatius komen in de buurt met name minder fysieke verloedering tegen, zoals vernielingen en rommel en dierenpoep op straat. In 2013 signaleerde 75 procent van de inwoners dat er in de buurt overlast was van dierenpoep op straat en dat is gedaald naar 29 procent in 2018. Verkeersoverlast kwam in 2018 volgens de inwoners ook minder voor in de buurt dan in 2013. Sociale overlast, zoals rondhangende jongeren, kwam het minst vaak voor en werd in 2018 even vaak gesignaleerd als in 2013.

Inwoners Sint-Eustatius ervaren minder overlast
Aan de inwoners die aangaven dat overlast in de buurt voorkwam, werd gevraagd in welke mate ze er zelf overlast van ervoeren. In 2013 gaf 57 procent van de inwoners van Sint-Eustatius aan zelf te maken te hebben met een vorm van overlast. In 2018 is dit gedaald naar 23 procent. Overlast in het verkeer en fysieke verloedering kwamen ook minder voor dan in 2013.

 

7 op de 10 inwoners Saba signaleren verkeersoverlast
In 2018 signaleerde 84 procent van de inwoners van Saba overlast in de buurt, wat vergelijkbaar is met 2013. Verkeersoverlast is de meest voorkomende vorm (72 procent), waarvan te hard rijden het meest wordt genoemd. Bijna de helft van de inwoners geeft aan fysieke verloedering tegen te komen en 33 procent signaleert sociale overlast.

 

Op Saba minder last van dronken mensen op straat
Ook als de inwoners van Saba wordt gevraagd naar de overlast die ze zelf ervaren, zijn de antwoorden in 2018 vergelijkbaar met die in 2013. Wel ervoeren ze minder sociale overlast. Zo hadden minder mensen last van dronken mensen op straat.

 

 

Bronnen
StatLine – Sint-Eustatius; overlast in de buurt
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82557NED/table?dl=10E06

StatLine – Saba; overlast in de buurt
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82557NED/table?dl=10E07

Toelichting
Dertien vormen van overlast
Fysieke verloedering omvat de volgende vormen van overlast:
1. Rommel op straat;
2. Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
3. Bekladde muren of gebouwen;
4. Dierenpoep op de stoep of op straat.

Sociale overlast omvat de volgende vormen van overlast:
1. Dronken mensen op straat;
2. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
3. Mensen die op straat worden lastiggevallen;
4. Rondhangende jongeren.

Verkeersoverlast omvat de volgende vormen van overlast:
1. Te hard rijden;
2. Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
3. Agressief gedrag in het verkeer.

Overige overlast omvat de volgende vormen van overlast:
1. Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
2. Overlast door buurtbewoners.