Voortgang herstructurering ENNIA

CBCS en ENNIA vragen juridische erkenning in de V.S. om te kunnen beschikken over Amerikaanse activa van ENNIA

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”) en ENNIA Caribe Holding NV en enkele van haar dochterondernemingen (“ENNIA”) vragen juridische erkenning in de Verenigde Staten van de bestaande noodregeling van ENNIA. Met deze erkenning kan ENNIA gemakkelijker beschikken over de activa van ENNIA in de Verenigde Staten waaronder de rekeningen op naam van ENNIA bij de Amerikaanse bank Merrill Lynch. Op deze wijze worden de mogelijkheden verruimd om de herstructurering van ENNIA tot een goed einde te brengen.

De bestaande noodregeling voor ENNIA heeft niet automatisch een afdwingbare gelding in de Verenigde Staten. De juridische erkenning van de bestaande noodregeling in de Verenigde Staten kan worden bereikt door gebruik te maken van hoofdstuk 15 (“Chapter 15”) van de Amerikaanse faillissementswet. Met de juridische erkenning kunnen in de Verenigde Staten de voor de herstructurering van ENNIA benodigde stappen makkelijker worden doorgevoerd.

Door gebruik te maken van de Amerikaanse faillissementswet wordt niet aangekoerst op een faillissement van ENNIA. Het doel van de herstructurering is en blijft het verbeteren van de solvabiliteit van ENNIA. Naast de juridische erkenning van de bestaande noodregeling in de Verenigde Staten zal ENNIA zijn activiteiten normaal blijven uitoefenen en zullen de pensioenen gewoon worden uitbetaald.

Zoals aangekondigd in juli 2018 zal de CBCS de gemeenschap blijven informeren over de voortgang van het herstructureringsproces waarbij voorop staat dat de informatieverstrekking niet in de weg mag gaan staan van het herstructureringsproces of het proces mag gaan bemoeilijken.