Persbericht Inbeslagname Jefe

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft op dinsdag 21 augustus de heer O. A., (geboren 28-10-1981 te Sint Maarten) aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van  het opzettelijk onttrekken van het vaartuig “Jefe” aan het beslag dat op 11 juli op Sint Maarten door het Openbaar Ministerie was gelegd op dit luxe motorjacht. De eigenaar hiervan, de heer O. A. is één van de verdachten in de zaak “Emerald”. Het Openbaar Ministerie probeert via de inbeslagname en verkoop van “Jefe” een deel van de criminele winsten van O. A. af te pakken.

Op het moment van inbeslagname stond het vaartuig in de steigers bij Bobby’s Marina. Het vaartuig mocht worden verplaatst of te water gelaten. Op zondag 22 juli tijdens een controle van de Kustwacht bij Bobby’s Marina, was de boot niet meer aanwezig. Een zoektocht in de omgeving leverde niks op. Bij nader onderzoek bleek dat het vaartuig eerder die dag naar Anguilla was vertrokken. Op verzoek van de Officier van Justitie ging de Kustwacht naar Anguilla om “Jefe” op te halen. Die hebben ze op sleep genomen naar het Kustwachtsteunpunt Sint Maarten. Het vaartuig is wederom in beslag genomen.

Op het onttrekken van goederen aan een daarop gelegd beslag staat een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar.

Het Team Bestrijding Ondermijning, de “Anti-corruptionTaskforce”, houdt zich vooral bezig met het bestrijden van corruptie. Ook het ontnemen van het hierbij verkregen crimineel vermogen behoort tot de taken van het TBO.