Valse bankbiljetten in omloop

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft vernomen dat er op Curaçao valse bankbiljetten van 100 gulden in omloop zijn.

De CBCS wil het publiek waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, en met name biljetten van 100 gulden. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren.

Wellicht ten overvloede attendeert de CBCS u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse bankbiljetten mag aannemen. U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.

Voor de echtheidskenmerken verwijzen wij u naar onze website: http://www.centralbank.cw/banknotes.