Boodschap terug naar school

Met begin van het nieuwe schooljaar het Openbaar Ministerie, Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en de Trui Inspectie willen ouders en studenten informeren over de leerplichtwet.

De leerplichtwet van Sint Maarten (Leerplichtlandsverorder A.B. 2015, nr.9) bepaalt dat alle kinderen in Sint Maarten tussen vier en achttien jaar moeten naar school. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen naar school gaan, terwijl jongeren zijn niet toegestaan om school/klas over te slaan. Riskeer geen boete of gemeenschapsdienst door de wet te overtreden.

De afgelopen jaren hebben we veel gevechten in en buiten het school gezien en veel studenten hebben wapens en drugs in bezit. Geweld, wapens of drugs zijn niet toegestaan op school. Straffen omvatten gemeenschappelijke dienst tot gevangenisstraf. Dus ga naar school en blijf veilig in het komende schooljaar!