Eric Brakke Nieuw Hoofd SZW

Per 30 juli 2018 is de heer Eric Brakke hoofd van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De heer Brakke werkte voorheen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij deed ruime ervaring op in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Eric Brakke volgt Margreth de Groot op, die de afgelopen vier jaren de functie bekleedde. Mevrouw de Groot zal de maand augustus nog in Caribisch Nederland zijn voor de overdracht.