Inwoners Bonaire gaan minder naar de tandarts

In 2017 bracht 46 procent van de inwoners van Bonaire van 15 jaar en ouder een bezoek aan de tandarts. Dat is minder dan in 2013, toen 56 procent van de mensen bij de tandarts was geweest. In 2017 had 10 procent contact met de fysio- of oefentherapeut, in 2013 was dit nog 21 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Personen van 18 jaar of ouder krijgen de meeste vormen van tandheelkundige zorg sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed. Tot en met december 2014 konden mensen in aanmerking komen voor een eenmalige sanering van het gebit.
Twee derde 15- tot 25-jarigen had in 2017 contact met tandarts
In 2017 bezochten minder mensen minstens een keer de tandarts dan in 2013. Deze daling was het sterkst bij de laagopgeleiden, van 51 procent naar 38 procent. In de meeste leeftijdsgroepen was geen significante daling van het tandartsbezoek te zien, behalve bij de 25- tot 45-jarigen. Van hen was 40 procent in 2017 op bezoek geweest bij de tandarts, tegen 57 procent in 2013.

Tandartspatiënten leggen minder bezoeken af
De mensen die patiënt waren bij een tandarts, bezochten deze in 2017 gemiddeld ook minder vaak dan in 2013. Het aantal bezoeken daalde van 7 naar 4. Laagopgeleide patiënten gingen in 2013 ruim 8 keer naar de tandarts, in 2017 nog 4 keer. Bij de 15- tot 25-jarige tandartspatiënten daalde het aantal bezoeken van 9 naar 5.

Daling bezoek fysiotherapeut het sterkst bij laagopgeleiden
Op 1 januari 2015 is ook het aantal door de zorgverzekering gedekte fysiotherapiebehandelingen beperkt. De groep mensen die een fysiotherapeut of oefentherapeut bezochten is in 2017 gekrompen ten opzichte van 2013. De daling was het sterkst bij laagopgeleiden en 45- tot 65-jarigen. Van de laagopgeleiden had 20 procent in 2013 zeker een keer een fysiotherapeut bezocht. Dit is gedaald tot 7 procent in 2017. Bij de 45- tot 65-jarigen daalde dit percentage van 25 naar 11. De mensen die in behandeling waren bij een fysiotherapeut deden dit in 2017 nog even vaak als in 2013.

Bronnen
StatLine – Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82293NED
Engels: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82293ENG