Noodregeling ENNIA uitgesproken op verzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft tekortkomingen binnen Ennia Caribe Leven NV, Ennia Caribe Schade NV en Ennia Caribe Zorg NV, (Ennia), geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft de CBCS conform de toepasselijke wet- en regelgeving aan Ennia aanwijzingen gegeven om maatregelen te treffen om de situatie binnen Ennia te corrigeren. Dat heeft niet tot het beoogde resultaat geleid. Op grond hiervan heeft de CBCS binnen de wettelijke kaders het middel van de noodregeling ingezet om Ennia te herstructureren en zodoende de belangen van alle stakeholders van Ennia veilig te stellen.

De CBCS oefent toezicht uit op de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten. Het toezicht door de CBCS richt zich op het behartigen van de belangen van verzekeringsnemers, verzekerden of andere gerechtigden op uitkeringen. Uit dit oogpunt ziet de CBCS erop toe dat onder toezichtstaande instellingen op verantwoorde wijze omgaan met de middelen die aan hun worden toevertrouwd en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De noodregeling is niet van toepassing op Banco di Caribe (BDC). Via de noodregeling kan de CBCS wel indirect invloed uitoefenen op BDC. De belangen van de deposanten komen niet in het geding.

De CBCS zal met deze maatregel de situatie bij Ennia stabiliseren. De CBCS benadrukt dat een weloverwogen en noodzakelijk besluit is genomen om de belangen van de verzekeringsnemers, verzekerden of andere gerechtigden op uitkeringen te blijven behartigen. Om het publiek en de
verzekeringsnemers, verzekerden of andere gerechtigden op uitkeringen in het bijzonder te informeren zal de CBCS op donderdagmiddag om 15:30u een persconferentie houden om het een en ander toe te lichten.

Willemstad, 4 juli 2018 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN