Centrale Banken dienen het voortouw te nemen op het gebied van financiële innovatie

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – “Er is een belangrijke rol weggelegd voor centrale banken om proactief op te treden en richting te geven aan de veranderingen en hervormingen die op dit moment worden doorgevoerd in de financiële sector,” aldus Leila Matroos-Lasten, president a.i. van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tijdens het Bridging Financial Innovation and Regulation Seminar 2018. “De grote uitdaging voor centrale banken is om de juiste balans te vinden tussen de duidelijke voordelen die financiële innovaties met zich mee brengen en het identificeren en beperken van de bijbehorende risico’s,” stelde zij.
Zoals reeds aangekondigd organiseerde de CBCS op 28 en 29 juni jl., in samenwerking met Cinex, het Bridging Financial Innovation and Regulation Seminar 2018. Het seminar had als doel het publiek te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie in de financiële sector, ook wel bekend als FinTech. Tijdens het seminar werd voornamelijk ingegaan op de mogelijke implicaties van deze ontwikkelingen op de financiële sector en de noodzaak voor een nieuwe vorm van toezicht.
Met name de FinTech sector, die de afgelopen jaren spectaculair is gegroeid, kende verschillende startups, welke aan de hand van creatieve oplossingen de financiële sector goedkoper, efficiënter of gebruiksvriendelijker hebben gemaakt. Matroos-Lasten legde verder uit dat FinTech een belangrijke drijvende kracht is voor concurrentie, consumentenkeuze en innovatie in de markt. “Desondanks brengt FinTech ook nieuwe risico’s met zich mee. Indien deze risico’s zich opbouwen in een niet-gereguleerde sector, kan dit de financiële stabiliteit op de lange termijn schaden,” aldus Matroos-Lasten.
“Toezichthouders wereldwijd zullen alle ontwikkelingen op het gebied van innovatie en FinTech nauwlettend in de gaten moeten houden om te voorkomen dat de financiële stabiliteit in gevaar
komt. Aan de andere kant moet de regelgeving ook genoeg ruimte bieden voor meer innovatie door onder andere het wegnemen van onnodige juridische knelpunten die die innovatie juist in de weg staan,” stelde zij.
“Centrale banken wereldwijd erkennen dit gevaar en hebben sinds kort een minder conservatieve houding aangenomen. Een voorbeeld hiervan is dat veel centrale banken momenteel bezig zijn met onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitgeven van digitale munten. Het is dus van groot belang dat centrale banken ook gaan vernieuwen en zich als innovatie leiders gaan opstellen,” voegde zij toe.
De president a.i. van de centrale bank gaf ook aan dat, om het vertrouwen te behouden in nieuwe financiële diensten of activiteiten, goed toezicht essentieel is, zowel voor consumenten als voor overige marktpartijen. Hierdoor wordt er veel waarde gehecht aan de input van alle stakeholders met als doel de toezichtsaanpak beter te laten aansluiten op de veranderende financiële sector.
“De belangrijkste activa van de centrale bank is niet langer het goud dat in de kluis ligt, maar het vertrouwen wat de centrale bank geniet vanuit het publiek. Overbrugging van financiële innovatie en regelgeving is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat financiële innovaties hun bijdrage kunnen leveren aan duurzame economische groei en sociale welvaart. Alleen door dit te doen, kunnen centrale banken het vertrouwen van het publiek waardig blijven,” concludeerde Matroos-Lasten.
De presentaties van het seminar zullen dinsdag 3 juli a.s. op de website van de CBCS gepubliceerd worden. De presentaties van de sessies van 28 juni zijn terug te zien op de Facebookpagina van de CBCS.