Kinderopvang Caribisch Nederland

Van 19 t/m 21 juni 2018 hebben ambtenaren van de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een werkbijeenkomst op Bonaire met elkaar gesproken over de kinderopvang in Caribisch Nederland. In de werkbijeenkomst is onderzocht waar en hoe de openbare lichamen en ministeries kunnen samenwerken. Ook zijn de eerste stappen gezet voor een gezamenlijk meerjarenplan van aanpak. Na de zomer worden vervolgstappen gezet, zodat voor het einde van dit jaar een bestuurlijk besluit kan worden genomen. In het najaar wordt een overleg gepland met de uitvoerders van de kinderopvang en het onderwijs, om van hen te horen wat zij van de plannen vinden.

Alle deelnemers aan de bijeenkomst hebben het belang uitgesproken van een goede samenwerking. Ze hebben werkafspraken gemaakt voor het vervolg in het najaar.