Nog steeds geen uitleg BC over verdeling subsidie elektriciteit

In een persbericht van 6 juni vroeg Unkobon aan het Bestuurscollege om aan de bevolking uit te leggen waarom het merendeel van de bedrijven 47% subsidie krijgt op de vaste gebruikstarieven van elektriciteit en de meeste huishoudens het met 37% subsidie moeten doen (zie hiernaast de eerder gepubliceerde grafiek). Het bestuurscollege heeft hier niet op gereageerd.
Unkobon heeft feitelijk geconstateerd dat aan kleinere aansluitingen (veelal huishoudens) een lager percentage subsidie op het vaste tarief is toegekend dan aan de aansluitingen 3×50 tot en met 3×80 Ampère (veelal midden en kleinbedrijf). In de grafiek is dat te zien. Daarnaast is te zien dat aansluitingen boven 3×100 Ampère minder dan 30% subsidie is toegekend.
Van de circa 1.600 aansluitingen van 3x50Ampere en groter krijgen er ruim 1.200 een subsidiekorting van 47% op het vaste gebruikerstarief. De conclusie dat het merendeel van de bedrijven 47% subsidie krijgt op de vaste gebruikstarieven blijkt uit de cijfers. Daar is geen speld tussen te krijgen.
Unkobon legt de focus op de impact van de tarieven op de kwetsbare groep lagere inkomens. De groep huishoudens die uit financiële noodzaak weinig stroom gebruikt. Unkobon heeft nog voordat eerste voorstel van WEB in maart 2018 publiek werd gemaakt, bij WEB aangedrongen op een andere verdeling. Pas nadat de publicatie grote weerstand opriep vroeg WEB aan Unkobon om een alternatieve verdeling voor te leggen. Unkobon heeft toen aangegeven dat er gegronde redenen zijn om de kleine aansluitingen niet een veel lager percentage subsidie te geven dan het MKB. Ook minister Wiebes heeft aangegeven dat de verdeling van de subsidie anders had gekund. Dat de kwetsbare groepen meer subsidie hadden kunnen krijgen. Dat is niet terug te vinden in de huidige verdeling.
In een persbericht van 19 juni geeft WEB aan dat de bijzondere toekenning aan de categorie 3*50 t/m 3*80 Ampère geen effect heeft gehad op de kleine aansluitingen. Dit is wat Unkobon betreft onjuist. Als deze bijzondere toekenning aan kleine aansluitingen was toebedeeld, zouden de meeste huishoudens 47% subsidie op het vast tarief hebben gekregen en het MKB 37%.
De helft van de huishoudens gaat minimaal 20% meer betalen dan in 2017. Unkobon blijft van mening dat het BC als eindverantwoordelijke voor de verdeling van de subsidie, de bevolking een uitleg moet geven waarom de subsidie niet anders is verdeeld.