Eerste CXC examens op Sint Eustatius

Op Sint Eustatius zijn in de afgelopen week de eerste Engelstalige examens van de Caribbean Examination Council (CXC) afgenomen bij de Gwendoline van Putten School (GvP). Het ging om examens ter afsluiting van de onderbouw van de middelbare school. Sinds de introductie van het CXC schoolsysteem bestaat de onderbouw uit drie leerjaren. De onderbouw heeft CCSLC (Caribbean Certificate of Secondary Level Competence).

In de CCSLC onderbouw zitten alle leerlingen bij elkaar. Na afronding van de onderbouw stromen de leerlingen door naar hetzij de academische richting (vergelijkbaar met de Theoretische Leerweg of havo) of naar het beroepsonderwijs (vergelijkbaar met het mbo). De academische richting heet in het CXC systeem CSEC. Dit staat voor Caribbean Secondary Education Certificate. De beroepsonderwijsrichting heet CVQ. CVQ is de afkorting van Caribbean Vocational Qualification. Beide richtingen duren twee jaar. Leerlingen die naar de universiteit willen, kunnen aansluitend aan de CSEC- de tweejarige CAPE richting volgen. CAPE staat voor Caribbean Advanced Proficiency Examination.

De examens van CXC worden in principe online gemaakt. Maar voor de zekerheid zijn de examens ook in papieren vorm aanwezig. De papieren examens worden goed beveiligd door de CXC-organisatie naar de local Registrar toegestuurd. Deze persoon dient lokaal gevestigd te zijn en moet een vertegenwoordiger van het Ministerie van onderwijs zijn. In het geval van Sint Eustatius is dit een beleidsmedewerker die werkzaam is bij het departement OCW van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

De leerlingen die nu het CCSLC onderbouw examen afleggen, zijn de eerste die zullen doorstromen naar de CSEC- en CVQ-richtingen. Op Saba is het CSEC systeem al bijna twee decennia in gebruik. Maar het CVQ systeem wordt daar, net als op Sint Eustatius, in het nieuwe schooljaar voor het eerst ingevoerd.

De overstap naar het CXC systeem is een gevolg van de transitie naar het Engels als de instructietaal in het onderwijs op Sint Eustatius. Omdat het Nederlandse schoolsysteem volledig Nederlandstalig is, moest gezocht worden naar een Engelstalig schoolsysteem. Na een gedegen onderzoek kwam het CXC-systeem als beste optie naar voren. Het wordt wereldwijd erkend. Leerlingen die hun CXC opleiding afronden aan de Gwendoline van Putten School en aan de Saba Comprehensive School (Saba), kunnen zowel in de Caribische regio als in Nederland, de VS, Canada en Australië verder studeren.