Directeuren en bestuurders Caribisch Nederland in Den Haag

Afgelopen week bezochten bestuursleden en directeuren van de onderwijsinstituten van Caribisch Nederland Den Haag. Doel van het bezoek was om met verschillende beleidsmedewerkers te praten over de verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de eilanden. Ook minister Arie Slob van OCW sloot even aan.

Eveliene Coenen, oud-directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, kijkt tevreden terug: Het gesprek vond plaats in het kader van de Tweede Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020, en de stappen die daarin nog nodig zijn. “De eerste Onderwijsagenda uit 2011 was ambitieus,” vertelt Eveliene. “Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. Onze teams, de medewerkers van de scholen, hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren, hun schouders eronder gezet en de ontwikkeling in gang gezet om de doelen te behalen, en dat is ons gelukt! Sterker nog, nu met de tweede agenda staat iedereen er nog steeds klaar voor, en gaat iedereen mee in de ontwikkelingen door zich iedere dag weer volledig in te zetten.”

De Onderwijsagenda is volgens Eveliene Coenen een zeer goed hulpmiddel geweest om de ontwikkelingen in gang te zetten. “Andere ministeries zouden daar een voorbeeld aan moeten nemen. Het schept namelijk veel duidelijkheid voor alle partijen. Ik ben trots op de inzet van het onderwijspersoneel in Caribisch Nederland die de eerste Onderwijsagenda mede hebben uitgevoerd in een kort tijdsbestek.”

De bestuurders en schoolleiders gingen dinsdag in kleine groepen in gesprek met OCW-beleidscollega’s over thema’s die sterk leven in de uitvoering van de Tweede Onderwijsagenda en de kwaliteitsverbetering die daarin centraal staat: het curriculum, toetsing en toezicht, onderwijsondersteuning, opleiding, werving en selectie en scholing van het personeel, doorstroom en aansluiting arbeidsmarkt en de invoering van het systeem van de Caribbean Examination Council op Sint Eustatius en Saba. Beleidsmedewerker Jeroen Arts van OCW in den Haag: “‘Deze gesprekken hebben onze beleidscollega’s laten zien wat er voor hun onderwerp in Caribisch Nederland concreet speelt, welke knelpunten er zijn. Voor een aantal was dit veel nieuwe informatie. Ze zullen nu moeten kijken wat de zaken die ze gehoord hebben betekenen voor het beleid dat ze maken.”

De delegatie uit Caribisch Nederland was afgelopen week te gast bij de PO-Raad voor een hele studieweek met schoolbezoeken, masterclasses, workshops. Het bezoek werd vrijdag afgesloten met deelname aan het jaarlijkse congres van de PO-Raad. De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.