Pwogram koupon Manje Lakwa Wouj Tranzisyon nan nouve faz.

Nan semèn kap vini yo, Program koupon Manje Lakwa wouj pral tranzisyon nan yon nouvo faz. Depi kreyasyon Pwogram nan, plis pase 3,000 kay te resevwa bon makèt. Pwogram nan bay asistans a moun ki abite ki pi frajil nan Sint Maarten . Kat bon, chak vo 150 NAF, yo ka itilize nan Carrefour, FairwayMarkIT, Prime Distributions oswa nan Sunny Food.

Lakwa Wouj ankouraje nenpòt moun ki enterese nan pwogram nan, pou yo enskri sou entènèt: www.surveymonkey.com/r/KouponLakwaWouj oswa vini nan biwo a nan Vandredi, Jen 8th soti nan 10am 4pm, dènye jou a pou w anrejistre pou pwogram nan.

Pou kalifye, moun pa dwe te resevwa bon soti nan Lakwa Wouj depi Irma, epi yo dwe ap viv andedan youn nan katye sa yo: Cay Bay, Cay Hill, Cole Bay, Dutch Quarter, Ft. Willem, Middle Region, Over the Bank la, St Peters oswa Sucker Garden. Apre enskri, si ou kalifye nou pral envite ou pou aplike pou pwogram lan atravè tèks mesaj.


Nouvo faz la nan pwogram nan pral konsantre sou mete ann aplikasyon estrateji mwayen poul viv dirab pwepare a St Maarten. Kòmanse avèk yon analiz de sitiyasyon aktyèl la sou zile a, Lakwa Wouj, nan St. Maarten nan konjonksyon avèk Lakwa Wouj Netherlands, ap devlope yon pwogram ki fèt sib fanmi ki pi frajil an nan zile a ak plis ede ak rekiperasyon yo.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Lakwa Wouj nan Sint Maarten nan 545-2333 oswa 545-2304