Uit omloop halen van bankbiljetten 1986 – 1994

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft besloten om, in overeenstemming met artikel 7, eerste lid van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten per 31 juli 2018 alle denominaties van de Nederlands-Antilliaanse gulden bankbiljetten van de uitgiftejaren 1986 tot en met 1994 buiten omloop te stellen. Het betreft hier de denominaties NAf 5, NAf 10, NAf 25, NAf 50, NAf 100 en NAf 250 van de vogelserie zonder het goudfolie.

Als gevolg hiervan kunnen bankbiljetten van de genoemde uitgiftejaren vanaf 1 augustus 2018 niet meer als wettig betaalmiddel worden gebruikt en mogen ze vanaf deze datum als zodanig worden geweigerd. Dit houdt in dat er vanaf deze datum geen cash aankopen meer gedaan kunnen worden met deze bankbiljetten.

Het besluit om de bankbiljetten van de genoemde uitgiftejaren buiten omloop te stellen is gebaseerd op een periodieke evaluatie van de bankbiljetten die in omloop zijn. Bij de evaluatie wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van deze biljetten. De biljetten uit de 1986 serie voldoen niet meer aan onze kwaliteitseisen.

Mocht u in het bezit zijn van bankbiljetten van de uitgiftejaren 1986-1994, dan wordt u verzocht deze in te wisselen bij uw commerciële bank of bij de CBCS. Vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2048 kunnen deze bankbiljetten alleen nog worden ingewisseld bij de CBCS. Conform artikel 7, derde lid van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten vervalt na 31 juli 2048 het recht om inwisseling van de desbetreffende bankbiljetten te vorderen.