Hof behandelt enquêteverzoek Openbaar Ministerie Sint Maarten

Vandaag, 24 mei 2018, behandelt het Hof het verzoek dat de Advocaat-Generaal heeft ingediend tot het instellen van een onderzoek naar mogelijk wanbeleid binnen de haven groep op Sint Maarten.

Het Openbaar Ministerie had in september 2017 gevraagd om dit onderzoek in te stellen. Op basis van voorlopig onderzoek zijn zorgen gerezen over de gang van zaken binnen de haven op Sint Maarten.

Zo had de haven jarenlang slechts 3 commissarissen, in plaats van de statutair vereiste vijf, werden jaarstukken niet tijdig goedgekeurd en werden interne en wettelijke regels niet nageleefd. Ook zijn vragen gerezen over de manier waarop projecten zijn aanbesteed en over de manier waarop leningen zijn aangegaan.

Uit een strafrechtelijk onderzoek is daarnaast de verdenking ontstaan dat de CEO van de haven , samen met andere verdachten, de haven jarenlang voor minimaal 8 miljoen dollar zou hebben opgelicht door valse facturen te ondertekenen voor uitbetaling.

Om die reden heeft het Openbaar Ministerie ook vraagtekens bij de huidige financiële situatie van de haven en wil dat het Hof onderzoekt of de haven thans in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

Vandaag zal het Hof het verzoek en het verweer daartegen van de haven behandelen. Het is nog niet bekend wanneer het Hof uitspraak zal doen.